Storyboard udkastStoryboard udkast

Storyboard

Fremstillingen af et storyboard giver afklaring, og bliver et meget konkret udgangspunkt for samtaler om filmen. Det giver overblik over, hvad der skal laves.

Storyboardet er en tegneserie over historien, og det er et vigtigt arbejdsredskab. Historien og dens struktur fremstår helt tydelig i storyboardet. Derfor kan der nu arbejdes helt konkret med at tydeliggøre og kommunikere i filmen. Brug synopsis-tegningerne som skelet og fyld tegninger ind imellem. Vigtige elementer kan fremhæves gennem arbejdet med kameravinkler og beskæringer. Tegnefilm er en langsommelig affære at fremstille, derfor er det vigtigt helt nøjagtigt at vide, hvad der skal bruges af baggrunde og ting, og hvad der skal ske i handlingen. Så spildes tiden ikke på noget unødvendigt.

Alle i gruppen kan lave hver deres version af historien, så kan det endelige storyboard sættes sammen af forskellige elevers tegninger. Hvis der er en særlig tegnekyndig i gruppen kan ansvaret for tegningerne overdrages til vedkomne evt. sammen med en eller to mere så dialogen fortsættes. Andre gruppemedlemmer kan så begynde at lave figur- og baggrundsdesign.

Der er 3 vigtige komponenter i storyboard fremstillingen:
1. Den gode historie
2. Det gode billede
3. Filmsprog


En håndfuld gode råd:

  • Begynd der hvor det er nemt, måske er det midt i filmen. Arbejd videre derfra, så kommer de andre billeder senere.
  • Arbejd evt. med PostIt, så er det nemt at flytte rundt på rækkefølgen og udskifte, når nye idéer opstår.
  • Ofte kommer totalbillederne først. Put nærbillederne ind hen ad vejen, alt efter klassetrin og øvelse.
  • Lav simple tegninger (tændstikmænd) der nemt kan udskiftes, så der kan komme gang i den kreative proces.
  • Test storyboardets forståelighed, ved at sende det rundt til de andre grupper, og lad dem genfortælle hvad de ser.

Storyborad 1

Stiryboard2

Storyboard 3

Storyboard 4

Storyboard 5

Storyboard 6
Storyboard