"Danmark - Grønland"

Animation

Animation skaber liv og glade dage og forbinder den fremadskridende handling.

Når der animeres arbejdes der med 25 billeder i sekundet på at genskabe en bevægelse billed for billed. Bevægelser, som vi gennem et liv har automatiseret, skal opdages på ny. Det gælder om at iagttage sine omgivelser og blive opmærksom på hvad der sker og hvordan det udføres. Er man i tvivl, så stå op og udfør bevægelsen.

Man kan også sige at man anvender Newtons naturlove. Hvordan genskabes en acceleration? Animationsmediet styrke er på den anden side også at kunne ophæve naturlovene. Det gør det sjovt og styrker kommunikationen. F.eks. hænger ulven lidt i luften, inden den falde ned. Det giver tid til at opfange situationen.Animationsregler


1. Bevægele

Små ryk - langsomme bevægelser
Små ryk = langsom bevægelse
Store ryk = hurtig bevægelse
Her gælder det om at få erfaring, så afstanden der rykkes med giver det udtryk man gerne vil have frem.
Start altid en bevægelse op langsomt, så kan afstanden øges gradvist.

2. Pauser.

En ting ad gangen
Pauser i bevægelsen er lige så vigtige som bevægelsen. Det giver klarhed og giver tid til evt. dialog. Pauserne er også en nem måde at få en længere film på.

Hver gang der skal ske noget nyt, skal der være en pause, og når en bevægelse er færdig, skal der være en pause. Man kan sige at efter hvert verbum skal der være en pause, der kan sammenlignes med et komma. Så hvis en figur har været ved at gå, og nu skal til at drikke, skal der være en pause mellem de to udsagn.

Pauser laves ved at der filmes mange gange på den samme position. Det er svært at huske det med pauserne.


3. Ned før op

Ned før op
3. Ned før op
Tænk altid lige modsat før figuren sættes igang i en retning. Det vil sige, hvis en figur skal hoppe op, så tænk først ned i knæ, eller hvis der skal slås fremad, så tænk først armen tilbage, og så frem til slag. Skal en bil køre frem, så træk den først lidt tilbage.


4. En ting ad gangen.

Der må kun ske en ting ad gangen på skærmen. Seeren kan ikke nå at opfatte mere.

Tænk på hvor umuligt det er at gribe to bolde. Så hvis der er flere figurer i billedet, bliver publikum forvirret, og ved ikke hvor det er vigtigst at se hen.


En håndfuld gode råd:

  • Hjælp hinanden med at huske pauserne.
  • Brug 2 hænder, når der flyttes på figurerne. Hold på figuren med den ene og flyt med den anden hånd.
  • Bevæg kun en figur ad gangen.
  • Sæt de figurer, som ikke skal bevæge sig, godt fast.
  • Se ofte hvad du har lavet for at bedømme hastigheden, og for at være sikker på at der er plads til det der skal siges.

Grønland 1

Grønland2

Grønland 4

Grønland 5

Grønland 6