Animeret MedieserviceAnimeret Medieservice
Medieservice Billede

Om Medieservice

Animeret Medieservice er et nyt undervisningstilbud til skoler og andre institutioner, der vil styrke medieundervisning og skabe læring gennem animation.

Animeret Medieservice giver lærerne værktøjet til at planlægge og gennemføre en effektiv undervisning, hvor eleverne selv producerer små animationsfilm. Denne undervisningsform kan bruges både som egentlig medieundervisning og som en ny tilgang til andre fag og emner.

Animeret Medieservice er opbygget som en abonnementsservice, der kan tilpasses den enkelte skoles behov og økonomi og give lærerne løbende sparring og inspiration til undervisningen.

Hele konceptet bindes sammen af Filmfestivalen, hvor børnenes film vises i biografen og deltager i den regionale filmkonkurrence. Festivalen giver en praksisnær og motiverende tilgang til arbejdet med animation i undervisningen.
Animeret Medieservice er udviklet af Center for Animationspædagogik (CAP), der er en del af The Animation Workshop/VIA University College og har 17 års erfaring med animationspædagogik.

For mere information se pjecen:
Filmfestival og Animeret Medieservice - Læring gennem animation (pdf)
Medieservice logo