Filmoptagelse på Thyholm Skole
Filmoptagelse på Thyholm Skole
Filmoptagelse på Thyholm Skole

Deltag med egen animation

Film-emne 2012: "MIN BY"

Alle klasser i Region Midtjylland og naboregioner kan deltage
Alle klasser kan tilmelde sig og sende deres egen film ind til festivalen inden 8. okt.
Hvis I vil lære hvordan man bruger animation i undervisningen, kan I tegne abonnement på Animeret Medieservice. I vil så få tilbudt lærerkursus og workshop på skolen for eleverne, samt løbende bistand til filmen og mulighed for at leje udstyr. Vi har plads til ca. 30 klasser.

Filmene vises i biografen
Filmene vises i biografen forskellige steder i Region Midtjylland
.
Kriterier
Filmene skal indeholde bevægede figurer f.eks. cut-out i pap, modellervoks eller dukker.
Der skal være en lydside som kan bestå af tale, lydeffekter og koda-fri musik f. eks. hjemmelavet.
Filmene skal tage udgangspunkt i årets emne.
Filmene skal være lavet af børn op til 16 års alderen.

Stem om Publikumsprisen
Alle film vises på denne hjemmeside, hvor man kan stemme om publikumsprisen fra midten af oktober.

Prisoverrækkelse
En filmjury udpeger 6 nominerede film, som vises ved prisoverrækkelsen i Fotorama, Viborg. Her afsløres de to juryprisvindere og vinderen af publikumsprisen som alle tre vinder en biograftur for hele klassen. De nominerede klasser inviteres til prisoverrækkelsen.

Tidsplan
Tilmelding inden sommerferien. Lærerkursus i august. Indsendelse af film til festivalen løbende, men senest 8. oktober. Tidsplan - oversigt.

Tilmelding
Hvis I vil deltage i Filmfestivalen, kan I kontakte
Anna Kjærgaard på e-mail: Filmfestival@animork.dk eller på telefon 87 55 49 64.